Simena from Kohora, Southern Turkey - Oil painting by Michael Strang
7  Simena from Kohora, Southern Turkey - Oil painting by Michael Strang

Home | Gallery | Previous | Next